รำมโนราห์

การแสดงมโนราห์ของนักเรียนโรงเรียละงูพิทยาคม ในงานต้อนรับผู้อำนวย ดร.สุเทพ หมดแน้ง More »

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.สุเทพ หมาดแน้ง More »

โครงการรินน้ำใจ

นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลกำแพง More »

ฺBig Cleaning Day

ครู และ นักเรียนร่วมทำความสะอาด วันกิจกรรม Big Cleaning Day More »

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

ชื่อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบวิธีการสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล

ผู้วิจัย นางรัชฎา ทองนาวา

ปีที่ทำวิจัย ปี 2558

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558

269020150204110452

Open House ’57

S__8003640

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

untitled

สอบกลางภาค 2/2557

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทำการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557


image

04 ธ.ค. 57 โรงเรียนละงูพิทยาคมจัดกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ

IMG_0406      คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรม "งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา มหาราชา" เข้าทำกิจกรรมร่วมกัน ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนละงูพิทยาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1895278933228_jpg

   วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะครูและลูกเสือโรงเรียนละงูพิทยาคมได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้้นม.1 ปีการศึกษา 2557

       พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันที่13 พฤศจิกายน 2557 ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีเข้าประจำกอง จากลูกเสือเนตรนารีสามัญ เข้าเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารีจะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์จะต้องกระทำพิธีเข้าประจำกองซึ่ง เป็นพิธีการที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1. เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

      2. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ

      3. เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

      4. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ

      5. เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ

      6. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

Camera360_2014_11_13_032207 Camera360_2014_11_13_032529
Camera360_2014_11_13_032616 Camera360_2014_11_13_032522

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องกฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดทำโดย นางสุรภี ลัดเลีย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

เล่ม 1 แก้ไข copyเล่ม 2 แก้ไข copy เล่ม 3 แก้ไข copy